Privacy Statement

Wij zullen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het aangaan en uitvoeren van contracten en het voeren van onze administratie. Bij inkoop zijn wij op grond van het wetboek van Strafrecht verplicht om uw persoonsgegevens (naam en adres) op te vragen en deze in een door de Burgemeester aangewezen register te noteren. In geval van contante inkoop van koper/koperlegeringen geldt daarbij de wettelijke verplichting om nummer en soort identiteitsbewijs te registreren.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en vereist is volgens de wet. De wet kent verschillende termijnen die verschillen per doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Zo geldt op grond van de belastingwetgeving een bewaartermijn van 7 jaar voor de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ter Horst Groep verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van de Ter Horst Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ter Horst Groep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om na schriftelijk verzoek via onderstaand contactadres uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de verstrekte gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen aan info@terhorstgroep.nl. Ter Horst Groep zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken, reageren op uw verzoek. Ook heeft u de mogelijkheid tot verzet en een verzoek tot gegevensoverdracht. Mocht u een vraag of klacht hebben over onze gegevensverwerking dan vernemen wij dat graag. Zo nodig kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ter Horst Groep neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, indien er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ter Horst Groep verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op met ons via info@terhorstgroep.nl.