Totaal- en renovatiesloopwerken

Om te waarborgen dat de sloop-, renovatie- en demontagewerkzaamheden op een veilige en milieubewuste wijze worden uitgevoerd is Ter Horst Groep in het bezit van het VCA** certificaat. Het uitvoeren van sloopwerken gebeurt overigens hoofdzakelijk machinaal, waar nodig wordt ook handmatig gewerkt.

Met ons geavanceerde materieel slopen wij selectief, veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. De verschillende afvalstromen worden op lokatie in verschillende deelstromen gescheiden en met onze eigen containers afgevoerd naar onze bedrijfsterreinen in Varsseveld, Goor en Veenendaal. De afvalstromen worden zo nodig verder uitgesorteerd en voor recycling afgevoerd naar de eindverwerkers. Beton- en metselwerkpuin wordt gebroken tot menggranulaat en weer als funderingsmateriaal afgezet in de wegenbouw of toegepast als erfverharding. Door de selectieve manier van slopen, ontstaat een hoge mate van hergebruik, waardoor kostenbesparend kan worden gewerkt.

Voor het uitvoeren van het sloopwerk wordt gebruik gemaakt van ons eigen materieel, bestaande uit:

  • rups- en mobiele kranen
  • shovels
  • midi- en minigravers
  • kippers en containerauto’s


Al onze kranen en shovels zijn voorzien van overdrukcabines en kunnen worden voorzien van het benodigde filter. Op de meeste kranen kunnen hulpstukken zoals hydraulische sloophamers, sorteergrijpers en betonvergruizers worden gemonteerd.
De machines (inclusief machinist) met hulpstukken kunnen ook worden gehuurd.

Het door ons uitgevoerde sloopwerk is zeer divers. Hierbij valt te denken aan het slopen van bedrijfshallen, boerderijen, woonhuizen en diverse demontagewerkzaamheden voor de industrie. Daarnaast voeren wij ook veel renovatiesloopwerk uit, waaronder het verwijderen van vloerbedekking, cementdekvloeren, wand- en vloertegels etc.