Afvalinzameling

Ter Horst Groep zamelt huishoudelijk restafval en GFT-afval in voor een zestal gemeenten waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste technieken en logistieke concepten; inzet van zijladers, ondergrondse (pers-) containers, routeoptimalisatie met behulp van speciale software, diftar en containermanagement, toepassing van "milieuparkjes". Wij vinden, in samenspraak met de gemeente, de meest ideale inzamel-oplossing.

Papierinzameling

Ter Horst Groep verzorgt de inzameling, al dan niet samen met vrijwilligers van door de gemeenten aangewezen verenigingen en scholen, van oud papier in diverse gemeenten. Hierbij kunnen we optreden als logistieke dienstverlener en tevens als verwerker van het ingezamelde papier.

Machinaal vegen

Ook voor een schone leefomgeving kloppen gemeenten bij Ter Horst Groep aan. Periodiek vegen wij straten en pleinen zodat er weer een verzorgd straatbeeld ontstaat. Ook na afloop van markten, braderieën, kermissen en andere evenementen ruimt Ter Horst Groep de rommel op. Handmatig worden de voor de veegwagen onbereikbare hoeken uitgeveegd en wordt de openbare verharding vervolgens door onze veegmachines gereinigd.

Straat- en rioolkolken reinigen

Om te voorkomen dat straat- en rioolkolken verstoppen worden deze periodiek gereinigd. Met name aan het einde van de herfst na de bladval en in het voorjaar zijn de kolkenreinigingsvoertuigen actief in verschillende gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt een GPRS-systeem op de zuigmond waarbij de exacte locatie van de kolken wordt bepaald waardoor de gemeente een zeer nauwkeurig beeld krijgt van het aantal en de locaties van de straat- en rioolkolken aan de hand van de digitale rapportage die Ter Horst Groep per reinigingsronde verzorgt.

Rioolinspectie- en reiniging

Ter Horst Groep verzorgt tevens inspectie (inclusief hellingshoekmeting) en reiniging van rioleringen. Dit gebeurt met de modernste apparatuur en door vakbekwaam, gecertificeerd personeel. Inspectie en rapportage vindt plaats conform NEN-3399 norm.

Exploitatie van gemeentelijke afvalbrengpunten

Ter Horst Groep exploiteert naast haar eigen aanbiedstations in Varsseveld en Goor tevens gemeentelijke afvalbrengpunten. Wij plaatsen containers voor alle voorkomende afvalstromen, bemannen de weegbrug en onze acceptant begeleidt de burgers op het aanbiedstation.

Grond-, weg- en waterbouw, asbestsanering en sloopwerkzaamheden

Ter Horst Groep voert in opdracht van gemeenten regelmatig projecten uit met betrekking tot grond-, weg- en waterbouw, asbestsanering en sloopwerkzaamheden. Ons bedrijf is VCA en BRL5050 gecertificeerd dus de opdrachten van de gemeente worden veilig uitgevoerd door vakbekwaam personeel. Bekijk hier de pagina Sanering & Infra voor meer informatie.