Geplaatst op: 9-2-2021

Woensdag 10 februari weer inzameling

Vanaf woensdag zullen wij weer bedrijfsafval gaan ophalen in straten die goed toegankelijk zijn voor onze vrachtwagens. U kunt uw container(s) aanbieden aan de openbare weg op een sneeuwvrije plek.

Als u een lediging heeft gemist, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling planning om een vervangende lediging in te laten plannen: rolcontainer@terhorstgroep.nl .

Over de huisvuilinzameling wordt u geïnformeerd via uw gemeente.