Geplaatst op: 16-3-2020

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Hiermee informeren wij u over de maatregelen die Ter Horst Groep treft inzake het Coronavirus COVID-19. Wij nemen het virus zeer serieus en nemen daarom diverse maatregelen om onze relaties en medewerkers te beschermen. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar nodig worden de genomen maatregelen aangepast aan de actualiteit. Wij streven er uiteraard naar om onze dienstverlening zo goed als mogelijk te blijven uitvoeren, maar we vragen hierbij ook uw medewerking.

Welke maatregelen kunt u nemen?
- wij verzoeken u dringend om rolcontainers buiten uw bedrijf aan de openbare weg aan te bieden
- indien u extra afval wilt laten ophalen, verzoeken wij u de opdracht hiervoor uitsluitend per mail te
  sturen naar planning@terhorstgroep.nl  
- wij verzoeken u fysiek contact met onze medewerkers te vermijden
- indien bij een medewerker van uw bedrijf het virus wordt geconstateerd, gelieve dit direct bij ons te
  melden, zodat wij kunnen vaststellen welke medewerker mogelijk contact heeft gehad

Welke maatregelen heeft Ter Horst Groep doorgevoerd?
- wij volgen adviezen van het RIVM en de GGD op
- wij ontwikkelen werkinstructies en instrueren ons personeel zo vaak als de situatie daarom vraagt
- onze medewerkers zijn verzocht geen handen met klanten te schudden
- op onze locaties wordt gewerkt en pauze gehouden in ploegen
- personeel dat thuis kan werken werkt thuis
- medewerkers met enige vorm van klachten blijven thuis
- het bezoeken van klanten, het vergaderen en andere vormen van overleg worden tot een minimum
  beperkt
- indien er bij een medewerker van ons het virus wordt geconstateerd, zal in overleg met de GGD de
  communicatie naar de betrokken relaties worden opgesteld

Wij verzoeken u dringend deze mail intern door te sturen naar de betreffende afdelingen binnen uw organisatie.

Mocht u verdere vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,


Directie en medewerkers Ter Horst Groep