Geplaatst op: 10-11-2021

Prijsontwikkelingen

De markt is behoorlijk in beweging. De stijging van verwerkingskosten, grondstofprijzen, en loon- en transportkosten heeft geleid tot enkele tariefsaanpassingen. Wij informeren u hiermee graag over deze ontwikkelingen en de kosteneffecten daarvan.

Verwerkingskosten
Voor een aantal afvalstromen nemen de verwerkingskosten toe. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie van het tarief door de verwerkers en anderzijds doordat verwerkers moeten investeren in CO2 reducerende maatregelen om de toekomstige CO2 heffing zo laag mogelijk te houden.

Grondstofprijzen
De prijzen voor grondstoffen zoals metalen en plastics zijn als gevolg van schaarste in de markt en lange levertijden flink gestegen. Dit vertaalt zich voor ons in hogere inkoopprijzen voor voertuigen en inzamelmiddelen.

Loon- en transportkosten
Door de invoering van de nieuwe CAO zijn de loonkosten per 1 juli 2021 met 3,5% gestegen en per 1 januari 2022 nog eens met 3,25%. Dit in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een flinke stijging van de loonkosten en sociale lasten. Ook de kosten voor het transport zijn aanzienlijk toegenomen, onder meer door de sterke stijging van de brandstofkosten en de kosten voor afschrijving, verzekering en onderhoud en reparatie van de voertuigen. De onderbouwing van deze stijging van de loon- en transportkosten is terug te vinden in het rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022, die jaarlijks onafhankelijk wordt samengesteld door Panteia. 

Meer informatie?
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop via verkoop@terhorstgroep.nl .