Geplaatst op: 6-12-2022

Persbericht vergunning situatie

In april van dit jaar hebben de provincies Gelderland en Overijssel ontwerpbesluiten ter inzage gelegd strekkende tot intrekking en weigering van de vergunningen van Exploitatiemaatschappij J. ter Horst BV, op basis van de uitkomsten van een Bibob-onderzoek. Wij hebben besloten om stappen te zetten die moeten leiden tot het wegnemen van het gevaar dat de provincies signaleren naar aanleiding van het integriteitsonderzoek. Het is te vroeg nu mee te delen welke stappen dit precies zijn omdat dit de voortgang in het proces kan schaden. De voorgenomen stappen zijn met de provincies besproken en zijn dusdanig concreet, dat de provincies aanleiding hebben gezien de besluitvorming over de intrekking en weigering voor bepaalde tijd uit te stellen. Dit betekent dat wij ruimte en tijd hebben om de door ons voorgenomen stappen te zetten. Daarnaast doet dit recht aan de voor de provincies geldende verplichting om een verstrekkende beslissing zoals een weigering of intrekking van de milieuvergunning, zorgvuldig te nemen en daarbij rekening te houden met onze belangen. We hebben afgesproken nauw in contact te blijven met de provincies, zodat dit vertrouwen kan leiden tot een bestendige toekomst voor de afvalverwerkingsactiviteiten in Varsseveld en Goor.