Geplaatst op: 19-3-2018

Marktontwikkelingen oudpapier

Sinds 1 januari 2018 heeft China importrestricties ingesteld op oudpapier en karton. De invoer van bont (gemixed) papier is hierbij bijvoorbeeld verboden. Per 1 maart 2018 is de verontreinigingsnorm verder aangescherpt. Deze nieuwe interpretaties van de Chinese importrestricties zorgen niet alleen voor het dichtslibben, maar inmiddels ook voor een totale verlamming van de internationale oudpapiermarkt.
Dit alles heeft tot gevolg dat de afzetmogelijkheden schaarser zijn geworden en wij geconfronteerd zijn met een extreme daling van de opbrengst. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de vergoeding naar beneden bij te stellen.
Uiteraard zijn we continue bezig nieuwe afzetmarkten te vinden waardoor de vergoeding in de toekomst wellicht weer naar boven kan worden bijgesteld.

Via de volgende link kunt u informatie hierover vinden:
- http://www.fnoi.nl/nieuws/berichten/china-verlamt-internationale-oudpapiermarkt.html

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop via verkoop@terhorstgroep.nl .