Geplaatst op: 13-7-2018

Controleactie

Zoals u wellicht reeds via de lokale media heeft vernomen is er op donderdag 12 juli jl. op de locatie van Ter Horst Groep in Varsseveld door een aantal overheidsdiensten een controleactie gehouden, zowel op het bedrijfsterrein als in de diverse panden. De directie van de Ter Horst Groep wenst graag kenbaar te maken dat de controleactie hen weliswaar heeft overvallen, maar dat zij volledige medewerking heeft gegeven en de resultaten van het onderzoek vol vertrouwen afwacht.